Naš asortiman

Kalendar radova u polju

Briga o oranici zimi

Siječanj:

Njive su obično zaštićene snježnim pokrivačem, a zbog kolebanja temperatura (noću vrlo niske, danju sunčano) stvara se ledena pokorica, koju treba razbijati prohodom traktora. Ako u siječnju ne padne snijeg i izostanu niske temperature, nastavljaju se jesenski radovi - zimska brazda uz zaoravanje mineralnih gnojiva (uree, fosfornih i kalijevih) i stajnjaka. Ako zatopli, ispušta se voda koja leži na njivi. Izrađuju se planovi proljetnih i ostalih radova tekuće godine. Nabavlja se materijal za proljetnu sjetvu: sjeme, gnojiva, zaštitna sredstva, rezervni dijelovi i ostalo. Obavlja se pregled uskladištenih proizvoda (repa, krumpir u trapovima) koji se utopljavaju.

Veljača:

Počinje prihrana pšenice i ostalih ozimih usjeva - ozime zobi, raži, ječma i uljane repice dušičnim i kompleksnim mineralnim gnojivima s povećanim sadržajem dušika. Koristi se mehanizacija i posljednje smrzavanje za prihranu usjeva. Potkraj mjeseca siju se jari usjevi pšenice, zobi, raži, i ječma, drljaju se i prozračuju tratine na livadama uz prihranu. Na livadama se možebitna voda ispušta u jarke, kanale, i vodotokove.

Ožujak:

Nastavlja se prihrana ozimih usjeva dušičnim ili kompleksnim mineralnim gnojivima. To je mjesec intenzivnih priprema i sjetve jarih kultura - jare pšenice, zobi, raži i ječma. U usjev ozime pšenice i ozimog ječma usijeva se crvena djetelina. Sredinom mjeseca počinje sjetva šećerne repe, pa jare grahorice, jaroga stočnoga graška, jare uljane repice i stočnoh repa. Rana sjetva tih jarina ne smije uslijediti u travnju jer bitno smanjuje prirod. Nabavljaju se sjeme i zaštitna sredstva za kulture koje se siju u travnju i svibnju Uzimaju se uzorci za kemijsku analizu tla i za potrebe proljetne sjetve.

Radovi u polju tokom proljeća

Travanj:

Najveći radovi u travnju su sjetva glavnih proljetnih kultura. Početkom mjeseca siju se crvena djetelina, travno-djetelinske smjese, konoplja, lucerna, suncokret, soja, grah i sadi se krumpir. U drugoj polovici sije se kukuruz, najprije raniji hibridi, posebice tvrdunci, zatim kasniji i na kraju srednje rani i opet rani, što ovisi o području i klimi. Zaštićuju se ozimi usjevi od travnih korova do kraja busanja, a od širokolisnih i u vlatanju strogo pazeći na izbor herbicida. Obavlja se prvo tretiranje repičinog sjajnjaka ako se pojavi (repica u stadiju pupanja prije grananja).

Svibanj:

Nastavlja se i dovršava sjetva kukuruza. Na ozimim žitaricama obavlja se posljednje tretiranje protiv širokolisnih korova herbicidima koji se smiju upotrijebiti u toj fazi razvoja. Na jarim žitaricama pšenice, zobi, raži i ječmu (do kraja busanja) obavljaju se tretiranja herbicidima protiv travnih (uskolisnih) korova. Započinje zaštita ozimih žitarica od bolesti i štetnika. Obavlja se možebitno drugo tretiranje uljane repice protiv sjajnika (prije cvatnje).

Lipanj:

Nastavlja se međuredna kultivacija kukuruza, krumpira, suncokreta, soje i drugih okopavina koje nisu do tada prihranjene ili su iz nekog razloga u slabijoj kondiciji. Sradinom lipnja obavljamo glavnu i naknadnu sjetvuheljde na slobodnim ili naknadno oslobođenim površinama košnjom krmnog bilja. Vrlo uspješno mogu se sijati rani hibridi kukuruza iz grupe FAO 100, 200 i 300, zatim sirka i drugih kultura kraće vegetacije, kao krumpira i graha.

Briga o njivi tokom ljeta i berba

Srpanj:

Žetvu treba obaviti u što kraćem roku zbog količine i kakvoće prihoda kao i ekonomičnosti glavnog posla godine. Obrada, gnojidba i uređenje tla obavlja se "dok je još kombajn na njivi", radi čuvanja dragocjene vlage razgradnje žetvenih ostataka, klijanja, nicanja i uništavanja korova navedenom obradom. Kako biste osigurali što kvalitetnije sijeno za Vašu stoku, najbolji način spremanja je baliranje. Sijeno se najprije omota mrežicom za baliranje koja čvrsto drži balu sijena, a kasnije se omota stretch folijom koja čuva hranjive sastojke. Žanje se žito. Siju se postrne kulture kraće vegetacije za zrno, silažu ili zelenu gnojidbu kao: kukuruz FAO grupe 100, sirak, suncokret, soja, heljda i stočna repa. Izvodi se drenaža, ravnanje, podrivanje, krtičenje, kalcizacija, lumizacija i druge hidrotehnički i agromelioracijski zahvati na uređenju tla. Nakon žetve uzimaju se uzorci tla za kemijsku analizu za potrebe jesenske sjetve. Obavljaju se prve pripreme za sjetvu uljane repice.

Kolovoz:

Nastavlja se s uređenjem tla. Obavlja se plitko oranje. Kosi se djetelina za sjemensku proizvodnju. Vade se ranije sorte krumpira, a probiraju i uskladištuju za sjeme. Obavlja se sjetva uljane repice travnih i travno- djetelinskih smjesa kao i čistih trava ili djetelina. Kraj kolovoza posljednji je rok košnje otava.

Rujan:

Nastavlja se sjetva uljane repice, djeteline, lucerne, smiljkite, trava i travno-djetelinskih smjesa. U drugoj polovici rujna započinje jesensko- zimsko oranje površina za proljetnu sjetv (ne ranije zbog zakorovljenja u jesen i u rano proljeće) jer bi se u proljeće moralo ponovno orati. Beru se rani hibridi kukuruza, sirka, suncokreta, soje, vadi se krumpir i šećerna repa. Obavljaju se intenzivne pripreme za sjetvu ozime pšenice, ozimog ječma, ozime raži i ozime zobi.

Radovi na oranici tokom jeseni

Listopad:

Slobodne površine nakon krumpira, suncokreta, soje, šećerne repe, sirka, krmnog bilja i ranijih hibrida kukuruza kao i sjemenskog kukuruza zasijavaju se ozimim ječmom, ozimom raži i sortama ozime pšenice koje zahtijevaju raniju sjetvu. Intenzivno se nastavlja berba kukuruza, šećerne repe i svih proljetnih kultura radi oslobađanja površina za sjetvu pšenice.Preoravaju se oranice, obavlja se gnojidba stajskim i mineralnim gnojivima te se nastoji obaviti sjetva do kraja mjeseca.

Studeni:

Nastavlja se berba proljetnih kultura i sjetva ozime pšenice, osobito sorti koje toleriraju kasniju sjetvu. Slobodne površine nakon završetka jesenske sjetve duboko se oru i gnoje stajskim i mineralnim gnojivima. Brazda ostaje otvorena kako bi mogla bolje i dublje izmrznuti tijekom zime te akumulirati zimsku vlagu, dragocjenu za sljedeću godinu osobito u slučaju suše.

Prosinac:

U skladu s prilikama dovršava se zimsko oranje, uz gnojidbu stajskim gnojivima. Ranije sijane ozime pšenice, ječam i raž koje su razvile više od 4 lista ili su izbusale potrebno je prihraniti, a na vodom ugroženim područjima ispustiti vodu. Prosinac je mjesec zbrajanja godišnjih rezultata, planiranja proizvodnje i radova u slijedećoj godini te priprema mehanizacije za prezimljenje, nabave sjemena, gnojiva, zaštitnih sredstava i rezervnih dijelova za iduću sezonu.

Ostali savjeti: