Za besplatan pokus s YARA gnojivima se prijavi,
rezultatima se veseli!

Tvrtka Cipro d.o.o. distributer je najvećeg svjetskog proizvođača mineralnih gnojiva Yara za Republiku Hrvatsku. Mineralna gnojiva Yara odlikuju se izvrsnom kvalitetom, ujednačenim granulama, te dostupnošću svih elemenata i mikroelemenata ravnomjerno zastupljenih na cijeloj površini.

Već nekoliko godina Yara gnojiva prisutna su na hrvatskom tržištu i postižu izvrsne rezultate. Kako bismo i vama približili Yara kvalitetu, u svrhu unapređenja prinosa i kvalitete, tvrtka Cipro u suradnji s tvrtkom Yara organizira besplatne pokuse s Yara gnojivima u 2016. godini.

Kulture koje ulaze u pokuse su:

 • Površina za pokus- 1 ha:
  - pšenica, ječam, triticale
  - kukuruz
  - uljana repica i suncokret
  - soja
 • POVRĆE NA OTVORENOM:
  kupus, mrkva, luk
 • Površina za pokus - do 1000 m2:

  POVRĆE U ZATVORENOM:

  rajčica, paprika, krastavac

Za pokuse se mogu prijaviti: OPG, PZ i obrti.

Minimalna površina: 1ha

Rok prijave: 10.siječnja 2016.

Objava pokusnih polja: 31.siječnja.2016. u Gospodarskom listu

Ukupno će se odabrati 12 pokusa za koje će tvrtka Cipro osigurati besplatna Yara gnojiva za površine veličine 1 ha za otvorene površine, odnosno do 1000 m2 za plastenike, na kojima će se uz stručnu preporuku obaviti pokusi. Pokusi uključuju kompletnu analizu tla laboratorija Yara u Londonu, s analizom udjela mikroelemenata u tlu. Na temelju analize stručni Cipro i Yara agronomi pripremit će plan gnojidbe za 2016. godinu i pratiti proizvodnju kroz čitavu godinu.

Rezultati pokusa bit će objavljeni u Gospodarskom listu na kraju sezone.
Uz 12 pokusa s Yara gnojivima Cipro će omogućiti dodatnih 50 besplatnih analiza tla u Yara laboratoriju.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti slanjem kupona na adresu:

Cipro d.o.o.,
Lepajci 4a,
49 000 Krapina
s naznakom "besplatan pokus s Yara gnojivima"
ili putem prijavnice na web stranicama www.cipro.hr i www.gospodarski.hr

Prijavnica za besplatan pokus s Yara gnojivima

Ime i prezime:

 

Adresa:

 

Telefon:

 

E-mail:

 

Veličina posjeda:

 

Koje kulture obrađujete?

 

Koja gnojiva sada upotrebljavate?

 

Za koju kulturu biste željeli raditi pokus s Yara gnojivima?

Molimo označite željenu kulturu za pokus:

Pšenica

Ječam

Triticale

Soja

Kukuruz

Uljana repica

Suncokret

Povrće na otvorenom - kupus

Povrće na otvorenom - mrkva

Povrće na otvorenom - luk

Povrće u zatvorenom - rajčica

Povrće u zatvorenom - paprika

Povrće u zatvorenom - krastavac