Krumpir

KrumpirKrumpir ima izražene zahtjeve za svim hranjivima, no optimalan odnos N:P 2O5:K2O:CaO:MgO važan je čimbenik prinosa i posebno kvalitete. Za jednu tonu prinosa i odgovarajuće zelene mase krumpir u navodnjavanju iznosi 32 kg N, a bez navodnjavanja 35 kg N. Nije potrebno dodati više od potrebne količine dušika za željeni prinos jer se time izravno utječe na kvalitetu. Prihranjivati treba u jednoj ili dvije aplikacije, ovisno o sastavu i kvaliteti tla. Da bi rasipanje dušičnih gnojiva po površini bilo precizno, pogledati članak o N-senzoru.

Fosfor je važan odmah nakon nicanja za dobro ukorjenjivanje. Za tonu prinosa u navodnjavanju potrebno je 12 kg P2O5, a bez navodnjavanja 14 kg P 2O5. Treba osigurati 60-70 kg/ha dostupnog P 2O5 za prinos od 50 mt/ha. Pomoću YaraMilaTM 8-24-24, 7-20-28, 13-13-21 i 7-12-25, u količini do 800 kg/ha postižu se optimalni prinosi. Topivost i pristupačnost fosfora iz YaraMilaTM granuliranih gnojiva (70% vodotopiv) omogućuje optimalan rast i razvoj usjeva koji su pokazali bolji rezultat u vrijeme sušnih ekstrema.

Kalij je važan za krumpir te je za 1 tonu prinosa potrebno 65 kg kalija u navodnjavanju, a 75 kg bez navodnjavanja. Za prinos od 50 mt iznosi do 350 kg/ha K2O. U pravilu se unosi najmanje 150 kg/ha K2O, ovisno o sadržaju K 2O po analizi plodnosti. Savjetujemo primijeniti do 800 kg/ha YaraMilaTM, ovisno o analizi tla.

Od drugih elemenata treba istaknuti važnost kalcija-Ca za kvalitetu i dobro skladištenje, zatim magnezij-Mg. Od mikroelemenata važni su mangan-Mn, bor-B, željezo-Fe, molibden-Mo, te je težište folijarne ishrane upravo na njihovoj pravodobnoj primjeni.

Osnovna gnojiva YaraMilaTM možete unijeti u dvije aplikacije: 400 kg/ha u jesenskoj obradi i 400 kg/ha sadilicom u redove ili po cijeloj površini u pripremi tla za sadnju. Ako gnojiva unosite u redove sadilicom, položaj granula treba biti 5-10 cm lijevo i desno od krtola i 5 cm ispod krtola, odnosno naklijalih okaca.
Takva primjena dala je najbolje rezultate.

Preporučeni proizvodi:

Osnovna gnojidba u jesen: YaraMilaTM 8-24-24, 7-20-28 ili 7-12-25.

Predsjetvena priprema: YaraMilaTM 7-20-28, 7-12-25, 8-24-24, 13-13-21, 16-27-07, 22-14-07.

Prihrana dušikom: YaraLivaTMNitrabor ili Tropicote, YaraBelaTMExtran, u jednoj ili dvije aplikacije.

Folijarna prihrana: YaraVitaFerticareTM 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.

Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Ostali savjeti