Naš asortiman

Prskalice

Vrtni alat

Zaštita vinograda od tuče - protugradna mreža

Mreža za zaštitu od tuče

Protugradna mreža za vinogradeTuča, led ili grad vremenska je nepogoda karakteristična za topliji, ljetni dio godine kada dolazi do intenzivnog uzdizanja toplog i vlažnog zraka u gornje slojeve atmosfere.

Dolazi do kondenzacije vode te se voda kondenzira oko jezgara kondenzacije. Zbog naglog pritjecanja velikih količina vlage i niske temperature u tom atmosferskom području, kondenzacija vode vrlo je brza. Što je više vode, a manje jezgri kondenzacije, oko svake jezgre stvori se veći komad leda.

Nastanak tuče povezan je s teško predvidljivim i brzim događajima u olujnim oblacima, gdje zbog uzlaznih strujanja i velikih temperaturnih razlika nastaju ledeni kristali. Oni se povećavaju, spajaju i kad njihova težina savlada snažna uzlazna strujanja zraka, oni padaju na zemlju u obliku kuglica do veličine oraha i pri tome uništavaju poljoprivredne kulture.

Tuča, suša, mraz i snažni vjetrovi su posljednjih godina sve češća pojava, a uzrokovani su izrazito brzim i učestalim temperaturnim promjenama, blizinom velikih vodenih površina, rijeka, akumulacijskih jezera i sl.
Često su te pojave osiromašile mnogobrojna obiteljska gospodarstva i uništile cijele urode. Stoga ne čudi bojazan i strepnja voćara, vinogradara, povrćara i ratara za svoje urode, sa svakom pojavom potencijalno-tučonosnih oblaka.

Postavljanje zaštitne mreže

Sklopljena protugradna mreža u vinograduPostavljanje zaštitnih mreža predstavlja jedino sigurno i učinkovito rješenje za obranu od tuče. Mreže su proizvedene od umjetnih vlakana i propusne su za sunčeve zrake. Vrlo su lagane i razmještaju se kao krov iznad redova. Postavljaju se na vlastitu armaturu. Postavljanje zaštitnih mreža u područjima u kojima je opasnost od tuče realna drži se u današnjoj proizvodnoj praksi neizbježnom investicijom pri podizanju nasada.

Ekonomska prednost nabavke i postave mreže za zaštitu od tuče je velika zbog toga što ona osigurava: zaštitu investicije - bez obzira radi li se o malom vrtu ili velikom voćnjaku; te osiguranje uroda jer je on mrežom zaštićen od nepoželjnih utjecaja.

Nosač protugradne mreže za vinogradIntenzivno voćarstvo, vinogradarstvo, cvjećarstvo i povrtlarstvo ovisno je o klimatskim uvjetima, stoga zaštita od tuče postaje imperativ u suvremenom uzgoju. Sustav za obranu od tuče postavlja se na drvenu ili betonsku konstrukciju koja se pomoću sajli usidri u zemlji. Mreže se postavljaju na posebne metalne konstrukcije tzv. "kišobrane" koji su vrlo praktično rješenje jer se zimi mogu jednostavno sklopiti poput kišobrana, bez potrebe skidanja mreža. Nosač mreže protiv tuče:

Kopče za zaštitnu mrežuDruga varijanta je postavljanje mreže na fiksne metalne konstrukcije, koje zahtijevaju skidanje mreže prije zimskog perioda i snježnih oborina koje bi preopteretile mrežu. Mreže se PVC kopčama fiksiraju na žicu. Kopče za pričveršćivanje mreže na nosivu žicu:

Koriste se za pričvršćivanje protugradnih mreža za žicu. Brzo je, sigurno i čvrsto. Kopče za mrežu - žabice su visokokvalitetan, UV stabiliziran hrvatski proizvod, a nabavlja se u pakiranju od 100 komada.

Prednosti postavljanja zaštitnih mreža u vinogradima

Zaštitna mreža štiti od tuče koja se zaustavlja na mreži i pada u prored između stabala ili drugih nasada. Također, ispod natkrivenih površina smanjuju se temperaturne razlike - zbog smanjenog isparavanja vaše tlo zadržava potrebnu vlagu . Mraz i bijela ledena kora zadržavaju se na mreži, a ne na sadnicama. Zaštitna mreža uvelike ublažava udarce i nalet vjetra i tako štiti cvjetanje i smanjuje opadanje plodova. Velike kapi kiše razbijaju se na zaštitnoj mreži i ublažavaju udarac. Štete od ptica svode se na najmanju mjeru.

Prednosti postavljanja mreža za zaštitu od tuče:

  • Osiguranje uroda,
  • Stvaranje povoljnije mikroklime u nasadu,
  • Sprečavanje trajnih šteta na nasadima (voćnjaci, vinogradi),
  • Sprečavanje šteta na sezonskim nasadima (povrtne kulture i sl.),
  • Sprečavanje pojave sunčanih ožegotina,
  • Ujednačena obojenost plodova,
  • Sprečavanje štetnog utjecaja vjetra,
  • Ujedno su i zaštita od ptica.

Oprema za vinograd:

 

Vinograd - postavljena mreža protiv tuče ne narušava izgled vinograda