Mrkva, peršin, pastrnjak i celerMrkva

Mrkva, peršin, pastrnjak i celer imaju izražene zahtjeve za svim hranjivima, ali optimalan odnos N:P 2O5:K2O:CaO:MgO čimbenik je prinosa i posebno kvalitete.

Za deset tona prinosa i odgovarajuće zelene mase iznose 30-40 kg N. Nije potrebno dodavati više od potrebne količine dušika za željeni prinos jer se tada izravno utječe na kvalitetu. Prihranjivati u jednoj ili dvije aplikacije, ovisno o sastavu i kvaliteti tla.

Fosfor je važan odmah nakon nicanja ili sadnje za dobro ukorjenjivanje i za 10 tona prinosa potrebno je 10-12 kg P2O5. Treba osigurati najmanje 60 kg/ha dostupnog P 2O5 za optimalne prinose. Pomoću granuliranih gnojiva YaraMilaT u količini do 800 kg/ha postižu se optimalni prinosi. Topivost i pristupačnost fosfora iz tih granuliranih gnojiva (70% vodotopiv) omogućuju optimalan rast i razvoj usjeva.

Kalij je važan za kvalitetu i za deset tona prinosa potrebno je 60-80 kg kalija, ovisno o potrebama uzgajane sorte ili hibrida. U pravilu se unosi najmanje 150 kg/ha K 2O, ovisno o sadržaju K 2O po analizi plodnosti. Savjetujemo upotrijebiti do 800 kg/ha YaraMilaT, ovisno o analizi tla. Također je dobro koristiti gnojiva s kalijem u obliku sulfata YaraMilaT Complex ili Cropcare.

Treba istaknuti važnost kalcija-Ca i magnezija-Mg.

Od mikroelemenata važni su mangan-Mn, bor-B, željezo-Fe, molibden-Mo te je težište folijarne ishrane upravo na njihovoj pravodobnoj primjeni.

Osnovna gnojiva YaraMilaT možete unijeti u dvije aplikacije: 400 kg/ha u jesenskoj obradi i 400 kg/ha u pripremi tla za sjetvu ili sadnju. Ako gnojiva unosite u jednom prohodu, u pripremi tla koristite YaraMilaT Complex ili Cropcare.

Preporučeni proizvodi:

Osnovna gnojidba u jesen: YaraMilaT 8-24-24, 7-20-28 ili 7-12-25.

Priprema tla pred sjetvu ili sadnju: YaraMilaT Cropcare ili YaraMilaT Complex.

Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLivaT Nitrabor ili Tropicote.

Prihrana kalijem i dušikom: granule UnikaT Kali, kroz sustav navodnjavanja KristaT K Plus ili KristaT SOP.

Folijarna prihrana: YaraVitaT Frutrel (N,P 2O5,CaO,MgO,SO 3,Zn,B), Brassitrel FL, sadržava Mg, B, Mn, Mo. YaraVitaT Bortrac potpuna potpora u ishrani borom-B. Obratite pozornost ostalim proizvodima YaraVitaT ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane.
KristalonT Specijal 18-18-18 ili FerticareT 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.

Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Tehnologija ishrane korjenastog povrća:

Ostali savjeti