Navodnjavanje kap po kap

Borba protiv sušnih perioda

Danas je bez sustava za navodnjavanje gotovo nezamislivo održati stabilnu i kavalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. Navodnjavanje prema nekim istraživanjima omogućava podizanje prinosa i do 50%. Osim toga i kvaliteta plodova je znatno bolja pa je plasman na tržište sigurniji što je osobito važno proizvođačima kojima je poljoprivredna proizvodnja primarna djelatnost.

Za vrijeme sušnih perioda sistemi za navodnjavanje itekako su bitni u osiguranju što optimalnijih uvjeta za rast i razvoj biljaka. Sve toplija ljeta sa sve dužim periodima bez oborina svakodnevno uzimaju svoj danak u poljoprivrednoj proizvodnji. Sve to možemo premostiti postavljanjem sistema za navodnjavanje.

Sustavi za navodnjavanje

Izbor sustava za navodnjavanje

No prije samog postavljanja sistema za navodnjavanje morate izabrati onaj koji će u potpunosti zadovoljiti vaše potrebe s obzirom na kulturu koju navodnjavate, položaj zemljišta na kojem će se sistem postavljati te količini vode koju imate na raspolaganju.

Ukoliko se prvi puta susrećete sa sustavima za navodnjavanje zatražite savjet od naših stručnih djelatnika koji će vas rado saslušati i zajedno sa vama pronaći najbolje rješenje za vaše potrebe.

I ne zaboravite da se ulaganje u kvalitetan sustav za navodnjavanje isplati već u prvoj godini.

Aquatraxx sustav za navodnjavanje:

 

 

Ostali savjeti