Cipro pokusi sa Yara gnojivima

Ove godine je tvrtka Cipro u suradnji sa tvrtkom Yara organizirala besplatne pokuse sa Yara gnojivima. Željni znanja i unapređenja proizvodnje mnogi vrijedni poljoprivrednici prijavili su se na besplatni pokus putem letka u Gospodarskom listu. Ukupno je rađeno 12 pokusa na teritoriju Republike Hrvatske, od kojio ovdje prezentiramo pokuse na kukuruzu i soji

Prvi korak svih besplatnih pokusa sa Yara gnojivima tvrtke Cipro bilo je uzimanje uzoraka tla i detaljna analiza u Yarinom laboratoriju MegaLab. Rezultati analize pokazali su stvarno stanje pokusne površine i stanje hranjiva u tlu (od pH vrijednosti tla, količine makro i mikro hranjiva, kao i propusnost tla.) te su kao takvi temelj za pripremu plana gnojidbe.

Kukuruz:

Gospodin Božidar Plantak iz Novigrada Podravskog, od mnogobrojnih zainteresiranih, osvojio je besplatan Cipro gnojidbeni pokus sa Yara gnojivima za 1 ha kukuruza.

Stanje prije pokusa i rezultati analize tla

Nakon dobivenih rezultata analize tla Yarinogmegalaboratorija, jasno je vidljivo stanje hranjiva : pH tla je vrlo dobar 6,1. CEC - kapacitet izmjene kationa, odnosno kapacitet tla za čuvanje i otpuštanje hranjiva je dosta slab. Izrazito nizak sadržaj sumpora, molibdena i manje važnog natrija. Također nizak sadržaj kalcija i bora. Dobra opskrbljenost fosforom i kalijem, što govori o ustaljenoj NPK gnojidbi bez mikroelemenata.

Na površini 1ha kukuruza, s obzirom na spomenutu analizu, primijenjeno je prema preporuci Cipro i Yara agronoma sljedeće:

1. U PRIPREMI TLA ZA SJETVU:
Yara Mila NPK 7- 20- 28 +MgO+S+mikro elementi        320 kg/ha
YARA VERA EURA  (Yara UREA)                                     80 kg/ha
NITRABOR ( kalcijev nitrat s borom)                             100 kg/ha

 2. U SJETVOPOLAGAČ:
Yara Mila 16-27-7+ ME                                                  200 kg/ha 

3. PRIHRANA:
U tlo granuliranim Yara Bela Sulfan ( KAN sa sumporom ) - 320 kg/ha,
Folijarno Yara VITA ZEATREL - 4 l/ha, 1 aplikacija.

Rezultati i zadovoljstvo proizvođača:

S obzirom da je gosp. Božidar zasijao dvadesetak hektara kukuruza, radili smo usporedbu u prinosu istog hibrida kukuruza na susjednoj parceli sa uobičajenom gnojidbom konkurentnih proizvođača, te istom ostalom agrotehnikom.

Rezultati su više nego odlični:
Prinos na parceli sa Yara gnojivima iznosio je 15,3 t /ha, vlage 20,2%, dok na usporednoj parceli za isti hibrid iznosio je 13,5 t/ha, sa 22% vlage.
Zadovoljstvo proizvođača je višestruko. Iako je ova godina pogodovala uzgoju kukuruza, rezultati sa samo različitom gnojidbom su znatni i u količini i u kvaliteti. BITAN JE KRAJNJI REZULTAT.

Soja

Besplatni Cipro pokus sa Yara gnojivima za uzgoj 1 ha soje osvojio je Saša Sovina iz Kutine. Na osnovu prijašnje analize tla i standardne preporuke za gnojidbom soje, od strane Cipro i Yara agronoma, korišteno je u osnovnoj gnojidbi granulirano NPK gnojivo sa mikroelementima: YaraMila 7-20-28+Me u količini 320 kg/ha, te prihrana s Yara BELA EXTRAN 120 kg/ha.

Proizvođač je usporedno imao nekoliko parcela s istim sortama, ali sa "svojom" uobičajenom gnojidbom: NPK15-15-15- 350 kg/ha, UREA - 150 kg/ha i KAN-om 180 kg/ha.

REZULTATI:

Yara pokus- prinos 4100 kg/ha sa 12,5%vlage, dok je na usporednoj parceli prinos bio 3900 kg/ha, sa istim % vlage.

Ovime smo dokazali, u što se i sam proizvođač uvjerio da kod uzgoja soje treba biti racionlan sa dušikom. Važnija su ostala hranjiva, osobito sumpor, kojeg bi bilo poželjno dodati i folijarno, što je zbog tehničkih neprilika izostalo. Unatoč tome gosp. Sovina je izuzetno zadovoljan prinosom soje, kao i primjenom Yara gnojiva i želi ih u buduće korititi u svojim proizvodnjama, u čemu će mu i dalje pomagati Cipro agronomi.

/ Dipl.ing.agr. Anica Benger

Ostali pokusi sa Yara gnojivima:

Ostali savjeti: