Sadnja voćaka

Priprema za sadnju

Veličina jame za sadnju ovisi o strukturi tla. Treba nastojati da jame budu što šire jer korijenje koje za voćku uzima hranu iz sloja zemlje do 50 cm dubine, a glavni korijen, koji uglavnom održava ravnotežu i dovodi voćki potrebnu vodu, ide i dublje. Ako je jama uska i duboka, usmjerili smo korijen voćke u dubinu, pa se kasnije nema kuda širiti i u dubljim slojevima nema dovoljno zraka, te on odumire i voćka počinje propadati.

Preporučuje se da jama za voćku bude široka od 80-100 cm. Dubina ovisi o tlu i dovoljna je 50-60 cm, s tim da se jama još mora produbiti prekapanjem bez izbacivanja zemlje, kako bismo korijenu osigurali potrebnu vodu. To je vrlo važno kod tla s tvrdom podlogom jer voćke sađene u jame s tvrdom laporastom podlogom propadaju.

Priprema sadnice

Sadnice nakon kupnje u rasadniku ili trgovini nositi u plastičnoj ambalaži koja korijenje štiti od isušivanja. Ukoliko se ne sade isti dan, sadnice se utrape u vrt ili ostave u podrumu, garaži, šupi i sl, s korijenom umotanim u vlažan papir ili krpu, opet u plastičnoj ambalaži. Nikako ne ostaviti sadnice na suncu do sadnje.

Sadnicu prije stavljanja u jamu treba prethodno urediti: Prije svega, pregleda se korijenje. Svaki oštećeni ili slomljeni korijen oštro odrežemo do zdravog dijela, što se vidi na prerezu. Zdravi korijen je blijedožućkaste boje i svjež. Tako prikraćen korijen potaknemo na razgranjenje i bolji primitak cijele voćke. Do same sadnje, 2-3 h, korijen voćke uranjamo u vodu ili mješavinu vode i ilovače.

Sadnja

Sadnju počinjemo zatrpavanjem jame sa mješavinom zemlje najvišeg sloja i gnojiva. Preporučamo YaraMila NPK gnojiva 7-20-28 ili 7-12-25 sa mikroelementima u količini od 200-500 g. Kolac postavljamo sa sjeverne strane sadnice. Sadnica ne smije biti posađena dublje nego je bila u rasadniku, cijepljeno mjesto treba biti iznad površine 5-8 cm. Oko samog korijena stavljamo finu zemlju i kompost sa staklom, radi voluharica. Ako je sušno vrijeme zalijemo sa 5 l odstajane vode. Korijen voćke ugazimo gumenom obućom. Postavljeni kolac privežemo BUŽIROM u obliku osmice. Na kraju dolazi zreli stajski gnoj. Ukoliko ga nemate odlična zamjena je uvrečani konjsko-goveđi, peletirani gnoj u količini 1 kg po sadnici. Treba paziti da gnojivo ne dođe u doticaj ni sa stablom, niti sa korijenom.

Ukoliko sadite u jesen preporučamo zaštitu mladih sadnica mrežicom protiv glodavaca, zečeva ili srna.

Isto tako, početkom vegetacije (veljača) posađenu voćku obavezno prikratiti, ovisno o budućem uzgojnom obliku, na visinu gdje želite prve skeletne grane, 60 do 80 cm od tla.

/ Pripremila: Anica Benger, dipl.ing.agr.

Ostali savjeti