ŠljivaŠljiva na drvetu

Kod šljive osnovnu startnu gnojidbu granuliranim gnojivima obavite u dvije faze: u jesen i proljeće YaraMilaT proizvodima ili u jednom prohodu u rano proljeće. Ukupno primijenjena količina gnojiva treba biti 300-500 kg jer su Yara gnojiva vrlo djelotvorna. Mnoge sorte imaju specifične zahtjeve prema odnosu i količini hranjiva. Višak dušika izravno utječe na kvalitetu, a važno je imati optimalan intenzivni porast i razvoj plodova. Šljiva zahtijeva od 90 do 160 kg/ha čistog N, ovisno o potencijalu nasada i visini prinosa.

Fosfor je važan za prinos i kvalitetu i potrebno je 40-50 kg/ha dostupnog P 2O5. Fosfor se prilično ujednačeno usvaja te treba biti dostupan tijekom vegetacije.

Kalij je važan za kvalitetu, unosi se najmanje 100 kg/ha K2O ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Za osnovnu startnu gnojidbu i prihranu granuliranim proizvodima treba upotrijebiti gnojiva s kalijem u obliku sulfata, kao što su YaraMilaT Complex ili Cropcare.

Treba istaknuti važnost kalcija-Ca. Vrhunsko rješenje su YaraLivaT Nitrabor i Tropicote (granulirani proizvodi), Calcinit (preko sustava kap po kap) i YaraVitaT Frutrel i Stopit kao folijarni proizvodi sa kalcijem.

Potreba za magnezijem-Mg je 30 kg/ha MgO, sadržavaju ga YaraMilaT i KristaT Mg proizvodi.

Od mikroelemenata važni su bor-B, mangan-Mn, željezo-Fe, cink-Zn, bakar-Cu, molibden-Mo, te se tehnologija ishrane temelji na osiguravanju svih hranjiva.

Preporučeni proizvodi:

Osnovna gnojidba u jesen: YaraMilaT 7-12-25, 7-20-28, 8-24-24, Cropcare 8-11-23.

Startna gnojidba u rano proljeće: YaraMilaT Cropcare 8-11-23, 11-11-21 ili YaraMilaT Complex 12-11-18.

Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLivaT Calcinit, Nitrabor ili Tropicote.

Prihrana kalijem i dušikom: UnikaT Kali.

Vodotopiva gnojiva: KristalonT ili FerticareT

Prihrana magnezijem: KristaT MaG ili KristaT MgS.

Folijarna prihrana: YaraVitaT Frutrel (sadržava N,P 2O5,CaO,MgO,SO 3,Zn,B). YaraVitaT Bortrac (bor), YaraVitaT Stopit (kalcij), a obratite pozornost ostalim YaraVitaT proizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne mikroelemente, Mn, Fe, Cu, Mo.
KristalonT Specijal 18-18-18 ili FerticareT 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha primjenjuju se u folijarnim tretmanima tijekom cijele vegetacije.
AlbatrosT folijarna gnojiva primjenjuju se u folijarnim tretmanima tijekom cijele vegetacije.

Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Tehnologija ishrane šljive u kg/ha po fazama razvoja:

Ostali savjeti