Dohranjivanje kupusnjača

Cvjetača i brokula

cvjetača i brokulaKupusnjače su zahtjevne za svim hranjivima, ali optimalan odnos N:P 2O5:K2O:CaO:MgO čimbenik je prinosa i kvalitete.
Za 10 tona prinosa potrebno je do 60 kg N. Nije potrebno dodavati više od potrebne količine dušika za željeni prinos jer će glavice gubiti na kvaliteti.

Cvjetaču i brokulu treba prihranjivati u jednoj ili više aplikacija, ovisno o dužini vegetacije, sastavu i kvaliteti tla.

Fosfor je važan odmah nakon sadnje za dobro ukorjenjivanje, za 10 tona prinosa potrebno je 15-25 kg P2O5. Da bi prinos bio optimalan,treba osigurati 65-90 kg/ha dostupnog P 2O5. Pomoću YaraMilaT u količini 500 do 800 kg/ha postižu se optimalni prinosi.

Kalij je važan za kvalitetu, za 10 tona prinosa potrebno je 50-70 kg kalija, ovisno o potencijalu hibrida. Za prinos od 40 mt/ha biljka iznosi 250 kg/ha K2O. U pravilu se unosi najmanje 150 kg/ha K 2O, ovisno o sadržaju K2O po analizi plodnosti. Savjetujemo ishranu kupusnjača gnojivima koja sadržavaju 100%-tni sulfatni kalij, YaraMilaT Cropcare 8-11-23, 11-11-21i to do 800 kg/ha ovisno o analizi tla. Kalij se može dodati u prihrani gnojivom Unika Kali.

Od drugih elemenata treba istaknuti veliku važnost kalcija-Ca za kvalitetu. Cvjetača i brokula iznose 200 kg/ha CaO. Važan element je i magnezij-Mg.

Od mikroelemenata izrazito su važni bor-B i molibden-Mo.

Osnovna gnojiva YaraMilaT možete unijeti dva puta: 400 kg/ha u jesenskoj obradi i 400 kg/ha u pripremi tla za sadnju. Takvo unošenje YaraMilaT u jesen i proljeće daje najbolje rezultate.

Preporučeni proizvodi:

Osnovna gnojidba u jesen: YaraMilaT Cropcare 8-11-23, YaraMilaT 8-24-24, 7-20-28 ili 7-12-25.

Priprema pred sadnju: YaraMilaT Cropcare 8-11-23, 11-11-21.

Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLivaT Nitrabor/Tropicote u jednoj ili dvije aplikacije.

Prihrana kalijem i dušikom: UnikaT Kali.

Folijarna prihrana: Brassitrel FL, sadržava Mg, B, Mn, Mo. Obratite pozornost ostalim YaraVitaT proizvodimaako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane. FerticareT 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.

Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Kupus i kelj

Zelje ili kupusKupusnjače su zahtjevne za svim hranjivima, ali optimalan odnos N:P 2O5:K2O:CaO:MgO osnovni je čimbenik prinosa i kvalitete.

Za 10 tona prinosa kupusa ili kelja potrebno je 40-50 kg N. Nije potrebno dodavati više od potrebne količine dušika za željeni prinos jer će glavice pucati. Prihranjivati treba u jednoj ili više aplikacija, ovisno o dužini vegetacije, sastavu i kvaliteti tla.

Fosfor je važan odmah nakon sadnje za dobro ukorjenjivanje i za 10 tona prinosa potrebno je 12-15 kg P2O5. Da bi prinos bio optimalan,potrebno je osigurati 65-90 kg/ha dostupnog P 2O5. Pomoću YaraMilaTM u količini od 500 do 800 kg/ha postižu se optimalni prinosi.

Kalij je važan za kvalitetu i za 10 tona prinosa potrebno je 50 kg kalija. Za prinos od 50-80 mt iznosi se 250-400 kg/ha K 2O. U pravilu se unosi najmanje 150 kg/ha K 2O, ovisno o sadržaju K 2O po analizi plodnosti. Savjetujemo ishranu kupusnjača gnojivima koja sadržavaju 100%-tni sulfatni kalij: YaraMilaTM Cropcare 8-11-23, 11-11-21 i to do 800 kg/ha, ovisno o analizi tla. Kalij se može dodati u prihrani gnojivom UnikaTM Kali.

Od drugih elemenata treba istaknuti veliku važnost kalcija-Ca za kvalitetu i dobro skladištenje. Kupusi za skladištenje iznose i do 400 kg/ha CaO. Važan je i magnezij-Mg.
Od mikroelemenata izrazito su važni bor-B i molibden-Mo.

Osnovna gnojiva YaraMilaTM možete unijeti dva puta: 400 kg/ha u jesenskoj obradi i 400 kg/ha u pripremi tla za sadnju. Takva primjena YaraMilaTM u jesen i proljeće dala je najbolje rezultate.

Preporučeni proizvodi:

Osnovna gnojidba u jesen: YaraMilaTM Cropcare 8-11-23, YaraMilaTM 8-24-24, 7-20-28 ili 7-12-25.

Priprema pred sadnju: YaraMilaTM Cropcare 8-11-23, 11-11-21.

Prihrana kalcijem i dušikom: YaraLivaTMNitrabor/Tropicote u jednoj ili dvije aplikacije.

Prihrana kalijem i dušikom: UnikaTMKali.

Folijarna prihrana: Brassitrel FL, sadržava Mg, B, Mn, Mo. YaraVitaTM Obratite pozornost ostalim YaraVitaTMproizvodima ako je zbog manjka potrebno dodati pojedinačne elemente ishrane. FerticareTM 14-11-25 u dozi 3-5 kg/ha.

Folijarna gnojiva mogu se primjenjivati s pesticidima.

Ostali savjeti