Naš asortiman

Yara Mila gnojiva

YaraMila - granulirana NPK gnojiva

Svaka granula YaraMila gnojiva ima potpuno isti sadržaj hranjiva, obllik i veličinu te nemaju nosača-punilo jer se proizvode jedinstvenim procesom kemijskih reakcija, a ne fizičkim mješanjem sirovina.

Brzo otapanje i oslobađanje hranjivih elemenata omogućava učinkovitu primjenu YaraMila gnojiva neposredno u pripremi tla za sjetvu i sadnju, kao i za djelotvorno prihranjivanje usjeva. Usjevi u kojima su upotrijebljena YaraMila gnojiva vrlo su otporni na nepovoljne uvjete uzgoja, stresne situacije, bolesti i štetnike. Sve te prednosti jamče sigurniju proizvodnju, odnosno veći prinos i kvalitetniji urod.

YaraMila gnojiva karakterizira izvrsna dostupnost svih hranjiva, kako makro-elemenata te posebno važnih mikroelemenata. YaraMila gnojiva primjenjuju se u manjoj količini nego drugi proizvodi, a prosječno se u ratarstvu upotrebljava 300-400 kg/ha te istodobno u intenzivnim usjevima 300-800 kg/ha Sva YaraMila gnojiva sadržavaju određenu količinu sumpora, što u ratarstvu i uzgoju industrijskog bilja omogućava veće prinose i postizanje vrlo kvalitetnih proizvoda. Granule YaraMila gnojiva otapaju se odmah u dodiru s vlagom iz tla.

Tabela Mineralnog sastava YaraMila gnojiva:

Gubitak prinosa i lošija kvaliteta uslijed neujednačenog rasipanja granula miješanih gnojiva (segregacija) mnogo je veći od uštede u cijeni gnojiva po toni i krajnji financijski rezultat pokazuje gubitak. Ujednačene granule YaraMilaTM gnojiva omogućavaju idealan raspored granula i osiguravaju svim biljkama optimalnu količinu hranjivih elemenata.

Grafički prikaz pravilnog rasapa sadržaja miješanog gnojiva:

Pakiranje: 40 kg

YaraMila Cropcare

YaraMila Cropcare su granulirana NPK gnojiva s kalijem na sulfatnoj osnovi, što je bitno u uzgoju povrća, voća, vinograda i drugih usjeva osjetljivih na klor.

Odlikuje ih izuzetna prilagodljivost različitim uvjetima pH tla. Ova skupina gnojiva ima veliku topivost te se koristi u osnovnoj gnojidbi, kao i za prihranu tijekom vegetacije, jer se granule otapaju odmah, u dodiru s vlagom iz tla pa se tako usjevi trenutno opskrbljuju hranjivim elementima. Preporučuje se YaraMila Cropcare gnojiva primijeniti u uzgoju voća, vinove loze, povrća u plastenicima i na otvorenom u dozi 300-800 kg/ha.

Tabela Mineralnog sastava YaraMila Cropcare gnojiva:

Prednosti YaraMila Cropcare:

  • Sve u jednoj granuli - NPK, magnezij, sumpor i mikroelementi,
  • Svaka granula ima jednak sastav,
  • Sve dodajemo jednom primjenom,
  • Najravnomjernija raspodjela po površini i profilu tla,
  • Sadržava sumpor u obliku kalijeva sulfata,
  • Gnojivo bez klora, idealno je za usjeve osjetljive na zaslanjenost tla.

Pakiranje: 40 kg

Ostala Yara gnojiva: